دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ

بنر وطن کالا

دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ

مجله اینترنتی زردآلو مجله ای برای تمام پارسی زبانان

تو مخ خیانتی
هر روز هایده گر یکی
کارو بارد معلوم نیه ظالم ظالم
بچو خود روانی
چه دری و چه نازی
تو مایه دردسرو تاسف و عاری
خوم دامه دمت
خوم خطا کار بیم
که ایجو و رویم هوساید اوشی کین
تف و خودو تف بوده مرامت
بچو که دی
تمامه تمامه بچو کارد تمامه
ای شاره دی زانن
مه دی قیدت کتامه
تو دی ارای مه مردی
تو آوریو مه بردی
تو یه عمری دله منه و بازی گردی
هوس کورت کردی
و ری ولت کردی
آسمان بایده زمین
درو یقد گردیه
بچو و شون کارد
برس و عشقو حالد
تحمل ،دی نیرم و دس کار و بارد
آخری کا خوت کردی
گرد درو خامم کردی
چه توای ثابت بکی
ها،بویش،بسده
کم و بان مخم ری بکه
موینی داده سرم ناقصت کم
بچو تو و خیر مه و سلامت
بچو کره استاد خیانت
ای قصیله حالیم نیاو
گوشم پره دی و پیاو
خود عاشق یکه تر بکه
اصلا یه ذره فکرم نکه
باعث و بانیم تو بویدن
تو بویدن آوارم کردیدن
در چف دم چرتت بوس
بچو و یکی ترک دل بوس
تمامه تمامه بچو کارد تمامه
ای شاره دی زانن
مه دی قیدت کتامه
تو دی ارای مه مردی
تو آوریو مه بردی
تو یه عمری دله منه و بازی گردی
هر چی ارات کردم
گشتی بوده حرامت
بوده آگر بکفه و گیانت
بسوزیدن بسوزی
و حال خود یه روزی
یه روزی که نیاشتی دلسوزی
ادامه نیم
درده مه نیخوی
وقتی بوینمت حالم و یک خوی
دی اسم مه ناریدنه زوان
ولم بکه
تمامه تمامه بچو کارد تمامه
ای شاره دی زانن
مه دی قیدت کتامه
تو دی ارای مه مردی
تو آوریو مه بردی
تو یه عمری دله منه و بازی گردی
هوس کورت کردی
و ری ولت کردی
آسمان بایده زمین
درو یقد گردیه
بچو و شون کارد
برس و عشقو حالد
تحمل ،دی نیرم و دس کار و بارد

دکمه دانلود آهنگ

دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ

مطب پیشنهادی :
دانلود آهنگ این عشقه بهنام بانی

نوشته های مشابه

نظرات شما

avatar
  دنبال کردن نظرات این مطلب  
باخبر شدن از
دکمه بازگشت به بالا
بستن