برچسب: گچکاری قیمت
گچکاری و گچبری شرح کامل همراه با تصاویر
19 مهر 1397
بدون دیدگاه

گچکاری و گچبری شرح کامل همراه با تصاویر

گچکاری و گچبری شرح کامل همراه با تصاویر منظور از گچکاری چیست ؟ منظور از هنر گچکاری هر عملیاتی است که با استفاده از متریال گچ برای زیبا سازی بنا انجام شود میباشد، این موضوع ایتم های زیادی از جمله: سفید ساده ابزار های گچکاری( از جمله ابزار گلویی،زیر گلویی، ابزار سقفی ،ابزار رو سنگی…..