خانه / بایگانی برچسب: آهنگ لکی

بایگانی برچسب: آهنگ لکی

دانلود آهنگ سیگاری مسعود جلیلیان و علی خانی

دانلود آهنگ سیگاری مسعود جلیلیان و علی خانی

دانلود آهنگ سیگاری مسعود جلیلیان و علی خانی مجله اینترنتی زردآلو سبکی متفاوت برای سلایق خاص دانلود آهنگ سیگاری مسعود جلیلیان و علی خانی ای برا مردم و دادم برس برای خاصت دری چو و دس بی وفایی خفم کرد برس بی وفایی نفسم گرد برس ای برا مردم یه …

توضیحات بیشتر »

آهنگ بی لیاقت 2 مسعود جلیلیان و امیر روشنی + متن آهنگ

آهنگ بی لیاقت 2 مسعود جلیلیان و امیر روشنی + متن آهنگ

آهنگ بی لیاقت 2 مسعود جلیلیان و امیر روشنی مجله اینترنتی زردآلو پاتوق فارسی زبانان بی لیاقت آخه ارا قلبم شکانی بی لیاقت آخه ارا مالم رمانی بی لیاقت اخه را جرگم سزانی نچو نچو ای بی وفا دس قریبه نگر نچو نچو ای بی وفا اسم قریبه نچر نچو …

توضیحات بیشتر »

آهنگ عشق اجباری فرشاد آزادی + متن آهنگ

آهنگ عشق اجباری فرشاد آزادی + متن آهنگ

آهنگ عشق اجباری فرشاد آزادی + متن آهنگ مجله اینترنتی زردآلو مجله سبک زندگی پارسی زبانان آهنگ عشق اجباری فرشاد آزادی + متن آهنگ چاویلت بسایدن و روی کسی که عاشقت بی چاویلت بسایدن و روی کسی که عشق واقعیت بی عاشقت بی و ناو قلب کی تو خود جا …

توضیحات بیشتر »

آهنگ نچو با صدای فرشاد آزادی + متن آهنگ

آهنگ نچو با صدای فرشاد آزادی + متن آهنگ

آهنگ نچو با صدای فرشاد آزادی + متن آهنگ مجله اینترنتی زردآلو پاتوق فارسی زبانان گردم چه کردی بی خدا ای بی خدا گردم چه کردی اشکم رشانی درک نکردی درک نکردی یه عمر غمو در و دری نصیبم کردی نچو نچو نچو بوس یه جواو قلبی که آگر دایده …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ حیثیت فرشاد آزادی + متن آهنگ

دانلود آهنگ حیثیت فرشاد آزادی + متن آهنگ

دانلود آهنگ حیثیت فرشاد آزادی + متن آهنگ مجله اینترنتی زردآلو پاتوق پارسی زبانان دانلود آهنگ حیثیت فرشاد آزادی + متن آهنگ حیثیتم دایده باد دلم نایده ژیره پات کی اراد و مه بیتر بی که چیدو بردیدم و یاد بی وفا ای بی وفا ارای چه کردیدن جفا چنی …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ

دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ

دانلود آهنگ تمامه فرشاد آزادی + متن آهنگ مجله اینترنتی زردآلو مجله ای برای تمام پارسی زبانان تو مخ خیانتی هر روز هایده گر یکی کارو بارد معلوم نیه ظالم ظالم بچو خود روانی چه دری و چه نازی تو مایه دردسرو تاسف و عاری خوم دامه دمت خوم خطا …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ کس ارا کس نیه از علی فرزامی به همراه متن آهنگ

دانلود آهنگ کس ارا کس نیه از علی فرزامی به همراه متن آهنگ مجله اینترنتی زردآلو رفیقم کس ارا کس نیه زندگیت بکه همویشه وژت خاکی نگر تا بوشن خاصیکه همویشه وژت خاکی نگر تا بوشن خاصیکه مه عه روژی بیم وژم سر نگرت نوکر رفیقلم بیم بضی رفیقل خاری …

توضیحات بیشتر »

موزیک ویدئو و آهنگ واران با صدای فرشاد آزادی

موزیک ویدئو و آهنگ واران با صدای فرشاد آزادی

موزیک ویدئو و آهنگ واران با صدای فرشاد آزادی مجله اینترنتی زردآلو وه ناو خیاوان وه ژیره واران وه هر کوره چم فکرت ها له خیالم روانی بیمه روانی بیمه شوی یه بسته قرص خوم هوشم نمنیه روزی هزار دف و خوم نفرین کم روزی هزار دف دس ارای خودکشی …

توضیحات بیشتر »

دانلود اهنگ روزای اول با صدای فرشاد آزادی

روزای اول یادده / گفتی بشم میخوامت گفتی بشم هی من / عاشق سینه چاکت کجا او نازو ادا / کجا رفت او ادعا ای راه و رسمش نوود /به خداوندی خدا دردو بلات به جانم / تمام کس و کارم مه بی تون و او چشمات / از زندگیم بیزارم خدا میدانه چنی /خاطرده مه موخام بیا و بام لج نکو / بشو اونی که موخام هر شو تو خاو و خیال / فکر موکونم پیشمه او خاطرات قدیم / همش جلوی دیدمه به خداوندی خدا / دیه طاقت ندارم صبرم دیه ته کشید / تو ای یکی دو ساله خدا برس به دادم / دارم دیوانه میشم خدا یه کاری بکو / نزا بره ا پیشم تو که حاجت دهندی / حاجتمه روا کن تو را به جان مولات / یه رحمی هم به ما کن

دانلود اهنگ روزای اول با صدای فرشاد آزادی مجله اینترنتی زردآلو روزای اول یادده / گفتی بشم میخوامت گفتی بشم هی منم / عاشق سینه چاکت کجا او نازو ادا / کجا رفت او ادعا ای راه و رسمش نوود /به خداوندی خدا دردو بلات به جانم / تمام کس …

توضیحات بیشتر »

موزیک ویدئو استرس از فرشاد آزادی

موزیک ویدئو آهنگ استرس از فرشاد آزادی : استرس دیرم و روژی که چیدنه / حق حقیل شوانه رفیق منه / کارم و قرص و دوا دی گذشتیه / ذکر قاضی الحاجات دی کاره منه / باید عادت بکم سهم مه هر یسه / بغض سنگینی ها ناو گلوم ای خدا / زخم پر دردی ها ناو دلم ای خدا / کار روژ و شوم گیره و زاریه

موزیک ویدئو استرس از فرشاد آزادی مجله اینترنتی زردآلو استرس دیرم و روژی که چیدنه حق حقیل شوانه رفیق منه کارم و قرص و دوا دی گذشتیه ذکر قاضی الحاجات دی کاره منه هوش و هواسم و ناو ای انیا نیه دایم و خاطر مه عزا گردیه دایه خسه نخو …

توضیحات بیشتر »