خانه / اوقات فراغت / آهنگستان / دانلود آهنگ امیر عظیمی مجمع الناز

دانلود آهنگ امیر عظیمی مجمع الناز

بنر-لباس-زیر

دانلود آهنگ امیر عظیمی مجمع الناز

درحال بارگذاری...

تهران شده دارالمجانین
من لاابالی می شوم بی تو
توصیفِ احوالم که ممکن نیست
گاهاً چه حالی می شوم بی تو
لیلایِ بی احساسِ بی وجدان
یک شهر را ویرانه می خواهی
عقل از سرِ دنیای من بردی
یک شهر را دیوانه می خواهی
وقتی که می خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مالِ من باش وُ یا با همه بد شو
وقتی که می خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت، دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مالِ من باش وُ یا با همه بد شو
من هر چه دارم پای تو دادم
خواب وُ خیال وُ عقل وُ ایمانم
خب؛ دلبری اندازه ای دارد
ابری شدم لطفاً ببارانم
پا پس نکش از روزگارِ من
از کاهِ من، یک کوه می سازی
دستِ خودت هم نیست می دانم
بانوی من تو مجمع النازی
وقتی که می خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مالِ من باش وُ یا با همه بد شو
وقتی که می خندی جذاب و مستانه
یک شهر از عشقت دیوانه دیوانه
از این خیابان ها آهسته تر رد شو
یا مالِ من باش وُ یا با همه بد شو

دانلود آهنگ امیر عظیمی مجمع الناز

مطلب پیشنهادی

دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ

دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ

دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ دانلود آهنگ هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر …

دیدگاه بگذارید

avatar
  دنبال کردن نظرات این مطلب  
باخبر شدن از